Rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający cytrynian ( do wszystkich urządzeń CRRT ).

Podczas zabiegu CVVH w obiegu pozaustrojowym stosowany w Pre-dylucji.

Stężenie cytrynianu sodu zapewnia bezpieczne działanie przeciwzakrzepowe oraz wysoką tolerancję pod względem metabolicznym.

Skuteczność Pre-dylucyjnej CVVH wydłuża czas filtra dzięki rozcieńczeniu białek osocza i trombocytów oraz znikomej hemokoncentracji zapobiegając częstym wymianom filtra.

Dzięki wydłużeniu czasu używania filtra uzyskuje się pożądane wartości badań nerek.

Nie wywołuje powikłań w postaci krwawień dzięki koagulacji ogólnoustrojowej.

Spadek efektywności zabiegu jest tym mniejszy, im większy jest przepływ krwi w obiegu pozaustrojowym.

 

Skład chemiczny ( mmol/l)

Na 139,9                         Cl 104,0

K 3,0                                Glukoza 5,0

Mg 0,5                            Cytrynian 13,3