Citra-Gen®, w swojej grupie produktów Citra-XS, reprezentuje wachlarz cewników o konstrukcji popartej dowodami klinicznymi i potwierdzonej oficjalnymi wynikami badań klinicznych. W efekcie powstał niewielki asortyment skutecznych, biozgodnych cewników, przygotowanych w celu zapewnienia jak najlepszego przepływu krwi. 

Wszystkie cewniki pozbawione są otworów bocznych, co wynika z doświadczeń związanych z wyciekami roztworów zabezpieczających oraz powstawaniu zakrzepów na końcówce cewnika.

Cewniki długoterminowe oferują duży komfort przy procedurze tunelowania wstecznego.