Citra-Valve™ jest bezigłowym portem łącznikowym typu luer lock przeznaczonym do hemodializy oraz do stosowania z innymi cewnikami zakładanymi do żyły centralnej.

Główną przyczyną powstawania kolonii bakteryjnych są manipulacje przy linii dożylnej powiązane z migracją organizmów przez wewnętrzne światło cewnika. Produkt Citra-Valve™ ogranicza liczbę otwartych nasadek cewników zakładanych do żyły centralnej. Zaraz po odłączeniu złącza luer lock, Citra-Valve natychmiastowo zamyka cewnik założony do żyły centralnej.

Citra-Valve™ jest łatwy w obsłudze przez pracowników opieki zdrowotnej, wymaga tylko jednej wymiany tygodniowo i może być dezynfekowany dowolnym środkiem dezynfekującym.

Citra-Valve™ w zestawieniu z Citra-Lock™ stanowią bardzo silne zabezpieczenie antybakteryjne dla cewników zakładanych do żyły centralnej, zapobiegają przedostawaniu się drobnoustrojów do cewnika (Citra-Valve™), utrzymują aseptyczność jego zewnętrznych części i zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów i powstawaniu błony biologicznej w świetle cewnika (Citra-Lock™).